IDRA-21 kukunining dozasi, yarim umr, foydasi, yon ta'siri va taqriz