Elafibranor (GFT505) kukuni - NASH davolash uchun yangi dori