Nootropiklar haqida fosfatidilserin qo'shimchalari haqida umumiy ma'lumot