Kosmetikadan foydalanishda eng yaxshi barqaror vitamin C 3-O-etil-L-askorbin kislotasi